Groen

Natuur en groen hebben een multifunctionele waarde voor een gemeente. Bomen en planten vangen fijnstof en zuiveren de lucht. ze zorgen voor een beter leef, woon en werkklimaat. Ook dient het groen als voedsel, schuilplaats en nestgelegenheid voor diverse diersoorten.

Een gemeente toont gewoon beter met groen, mitst het goed onderhouden wordt.

De afgelopen jaren waren er veel problemen met het groen onderhoud door de toenmalige aannemer. Signalen van inwoners werden niet of nauwelijks opgepakt. Wij zullen erop toezien dat de komende jaren het groen onderhoud voortvarend wordt opgepakt en er geen speelplaatsen zijn waarbij de toestellen door het onkruid nauwelijks meer te zien is.

 

Problemen:

  • Slecht of geen onderhoud aan het groen.
  • Snoeien in broedseizoen vogels.
  • Totaal geen verstand van zaken (maaien bij regenval zodat grasvelden totaal worden omgeploegd, wegmaaien van een bijen en vlinderstrook langs het kanaal die daar speciaal voor aangelegd was).
  • Geen herbeplanting.
  • Klachten inwoners krijgen geen gehoor of er gaat veel te veel tijd overheen.

 

Oplossingen:

  • Een vast hoveniersbedrijf in dienst nemen voor het onderhoud, een die afkomstig uit de regio en die weet wat er speelt.
  • Geen snoeiwerkzaamheden in het broedseizoen.
  • Hier en daar fruitbomen plaatsen waar dat mogelijk is en het fruit laten plukken wanneer dit rijp is zodat hier geen overlast door komt. Het geplukte fruit vervolgens uitdelen bij de voedselbank.
  • Burgers onderhoud laten plegen aan het groen (vrijwilligers met groene vingers).
  • Maatschappelijke stagelopers gebruiken voor kleine onderhoudsklusjes.