Huisvesting

Wonen is niet alleen dak boven je hoofd, maar een echt thuis hebben in een mooie gemeente waar het fijn is om te wonen. Een plek waar je na een dag werken thuiskomt. Een plek waar je eventueel een gezin kunt stichten, en op kunt voeden.

Wonen in een gemeente met normen en waarden zoals die ons zijn aangeleerd door onze ouders. Het lijkt een droom en het is helaas voor veel mensen te hoog gegrepen om in onze gemeente een plekje te vinden die ze thuis kunnen noemen. Wachttijden van meer dan 14 jaar voor een sociale huurwoning, is helaas in onze gemeente geen uitzondering. De PVV is van mening dat jongeren, opgegroeid in Stichtse Vecht ten alle tijden voorrang moeten krijgen bij de toewijzing van een woning zodat deze jeugd behouden blijft voor Stichtse Vecht. Dit laatste geldt uiteraard ook voor de toewijzing van woningen aan degene die een bepaald beroep uitoefenen die essentieel zijn voor het leefbaar houden van Stichtse Vecht. Denk hierbij (niet uitputtend) aan onderwijzers (M/V), politie en BOA’s (M/V) verpleegkundigen en bejaardenverzorgers (M/V). Zelfs als dit betekent dat we “Nee” moeten gaan zeggen tegen de andere gemeenten in de U16. En het wordt al helemaal tijd om “Nee” te gaan zeggen tegen de provincie, zoals Montfoort heeft gedaan, als die van ons gaan eisen dat statushouders voorrang moeten krijgen bij de toewijzing van schaarse woningen.

Naast bovenstaand is het algemeen bekend dat de wat oudere inwoner van Stichtse Vecht graag wil verhuizen naar een wat kleinere gelijkvloerse woning. Deze woningen zijn niet ruim beschikbaar zodat deze groep in hun vaak te grote woning blijven zitten en hiermee het voor jonge gezinnen moeilijker maken om een woning te bemachtigen. De bouw van senioren woningen zal dan ook meer aandacht moeten krijgen in de woningplannen de komende jaren. De PVV zal hier aandacht voor blijven vragen.

Afgelopen jaren zijn legio commissie- en raadsvergadering besteed aan het tekort aan woningen. De indruk bestaat dat er meer vergaderd wordt dan dat er wordt gebouwd. En het is mooi om, zoals sommige partijen, roepen, dat het gaat om “BOUWEN, BOUWEN, BOUWEN”, maar ook hier geldt “geen woorden maar daden”.

 

Problemen:

 • Te weinig beschikbare woningen; ook seniorenwoningen.
 • Te dure woningen voor starters.
 • Jarenlange wachtlijsten.
 • Het altijd maar “Ja” zeggen tegen de provincie wanneer zij komen met onredelijke eisen t.a.v. de huisvesting van statushouders.
 • Kantoorpanden blijven langere tijd leeg staan en nemen kostbare ruimte in.
 • Toewijzen van woningen aan personen die geen band hebben met Stichtse Vecht.

Oplossingen:

 • Doorgaan met het realiseren van betaalbare woningen, appartementen maken in b.v. leegstaande kantoorpanden.
 • Wachtlijsten dienen opnieuw en eerlijk te worden beoordeeld.
 • Urgentie voor buitenstaanders gemeente en asielzoekers(statushouders) moet komen te vervallen.
 • Als er woningen worden bijgebouwd kijken naar wat er nodig is, sociale huurwoningen i.p.v. dure villa’s en appartementen en meer senioren woningen om de doorstroom te bevorderen.
 • Stop het met voorrang toewijzen van woningen voor statushouders; zeg nee tegen de provincie.
 • Wijs woningen toe aan inwoners van Stichtse Vecht die al jaren op de wachtlijst staan en in Stichtse Vecht zijn opgegroeid.