Huisvesting

Wonen is niet alleen dak boven je hoofd, maar een echt thuis hebben in een mooie gemeente waar het fijn is om te wonen. Een plek waar je na een dag werken thuiskomt. Een plek waar je eventueel een gezin kunt stichten, en op kunt voeden.

Wonen in een eerlijke gemeente met normen en waarden zoals die ons zijn aangeleerd door onze ouders. Het lijkt een droom en het is helaas voor veel mensen te hoog gegrepen om in onze gemeente een plekje te vinden die ze thuis kunnen noemen.

Problemen:
• Te weinig beschikbare woningen.
• Te dure woningen voor starters.
• Jarenlange wachtlijsten,
• Ondanks dat de verplichte voorrang voor asielzoekers (statushouders) is komen te vervallen op 1
juli 2017, worden woningen nog steeds aan statushouders toegewezen waardoor de wachtlijsten nog langer worden.
• Als er woningen worden bijgebouwd kijken naar wat er nodig is; sociale huurwoningen en middel dure huur i.p.v. nadruk op dure villa’s en appartementen.
• Een oneerlijke verdeling van woningen.
• Kantoorpanden staan voor langere tijd leeg en nemen kostbare ruimte in.


Oplossingen:
• Realiseren van betaalbare woningen, appartementen maken in b.v. leegstaande kantoorpanden.
• Wachtlijsten dienen opnieuw en eerlijk te worden beoordeeld.
• Urgentie voor buitenstaanders gemeente en asielzoekers (statushouders) moet komen te vervallen.
• Als er woningen worden bijgebouwd kijken naar wat er nodig is, sociale huurwoningen i.p.v. dure villa’s en appartementen.
• Woningen gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn 55+ naar 55+ en eengezinswoningen naar een gezin.