Moskeeën en Islam

De PVV is opgericht met het doel om de islamisering van Nederland tegen te gaan. Uiteraard blijven we dit hoog op de agenda van de gemeenteraad van Stichtse Vecht plaatsen. Wij zijn van mening dat de islam geen religie is, maar eerder een politieke ideologie. Net zoals het fascisme en het communisme is het een verwerpelijke ideologie die wij moeten stoppen. Overal ter wereld waar de islam de overhand heeft worden er tal aan mensenrechten geschonden. De terreurdaden in talloze West Europese landen in naam van de islam de afgelopen 4 jaar met honderden slachtoffers zijn te veel om op te noemen. Dit afgezien van het feit van de minderwaardige positie van vrouwen in de islam en de openlijke oproep tot geweld tegen homo’s en anders denkenden.  De politieke elite in Nederland erkent het probleem helaas nog steeds niet.

Tot nu toe heeft het college van Stichtse Vecht, althans openlijk, geen gehoor gegeven aan de herhaaldelijke oproep van het islamitisch centrum om behulpzaam te zijn bij het toewijzen van ruimte voor hun activiteiten. Wij roepen het nieuwe college op om ook in de volgende periode geen gehoor te geven aan dergelijke oproepen.

De laatste jaren zien we steeds meer dat maatschappelijke organisaties hun oor laten hangen naar de eisen die een paar radicale islam aanhangers en hun medestanders van linkse partijen stellen. Dit alles onder het modewoord van de laatste jaren “inclusiviteit”. Zo kan het dus voorkomen dat op sommige universiteiten geen kerstboom meer wordt geplaatst om de aanhangers van de islam niet voor het hoofd te stoten. Nu heeft Stichtse Vecht geen universiteiten en hoge scholen maar we moeten ervoor waken dat de Nederlandse normen en waarden nog verder geweld worden aangedaan.

Gelukkig heeft de tweede kamer een motie aangenomen die oproept om BOA’s en politie niet toe te staan om een hoofddoek te gaan dragen. Wij roepen het college van Stichtse Vecht op om deze motie over te nemen.

Oplossingen:

  • Tegengaan van ieder islamitisch initiatief in Stichtse Vecht (moskeeën, scholen, buurthuizen).
  • Onderzoek naar de financiering van het Islamitisch Centrum.
  • Evenwichtige verdeling bevolkingsgroepen over de verschillende wijken, geen dominantie van één bevolkingsgroep.
  • Harde aanpak van straatterreur.
  • Geen hoofddoeken en boerka’s in gemeentehuis.
  • Geen hoofdoeken voor BOA’s en politie.
  • Handhavend optreden tegen dragen van boerka’s.