We zitten in de raad!

Wij willen iedereen bedanken die op ons gestemd heeft.

Wij gaan ons echt inzetten voor de inwoner van Stichtse Vecht. Er komt nu een inwerkperiode aan. Onze raads -en commissieleden worden voorbereid op het politieke werk. Wij zitten natuurlijk niet stil. Daarom willen we juist de ideeën en klachten van de inwoners aanhoren. Dit kan via ons contactfomulier, of u kunt mailen naar ons commissielid Sjors Nagtegaal voor een directe afspraak.

Dit is voorlopig onze fractie:

Wim Ubaghs, raadslid en tevens fractievoorzitter.

 

Hans van Maanen, raadslid.

 

Ruud Vermeent, commissielid.

 

Sjors Nagtegaal, commissielid.