Sociaal Recht, vraagbaak Stichtse Vecht

U kunt bij ons terecht wanneer u klachten heeft over hoe u behandeld bent door de gemeente Stichtse Vecht. Tevens kunt u als inwoner van Stichtse Vecht beroep op ons doen wanneer er vragen zijn omtrent (juiste) gemeentelijke beslissingen waar u zelf niet uitkomt.

Wij onderzoeken klachten van burgers/bedrijven over:
• Gemeentelijke diensten.
• Gemeente ambtenaren.
• Bestuurders van Stichtse Vecht.


Ook voor Sociaal Recht kunt u bij ons aankloppen als voorbeeld:
• W.S.P.N. Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen.
• Schuld hulpverlening.
• Wat kan en mag een bewindvoerder wel en niet?


Oplossingen:
• De gemeente Stichtse Vecht aanspreken als ze niet de juiste procedures gevolgd hebben.
• Raadsleden die bij de juiste personen aankloppen om procedures minder lang te laten verlopen.
• Burgers helpen bij hun W.S.N.P. aanvraag.
• Bewindvoerders erop wijzen wat wel en niet kan.
• Berekenen “Vrij te laten bedrag”.