Sociale veiligheid

De PVV vindt dat er meer aan veiligheid moet worden gedaan in en rondom de woonwijken / gebieden.


De criminaliteit is de laatste jaren wel degelijk toegenomen en wij zijn van mening dat dit een halt toegeroepen moet worden. Inwoners van onze gemeente moeten veilig en rustig kunnen wonen en over straat kunnen. Projecten als Waaks (waarbij hondeneigenaars tijdens het uitlaten van hun hond verdachte situaties aan de politie kunnen melden) zijn een goed initiatief, maar werkt alleen wanneer er geen sprake is van een onderbezetting bij de lokale politie, en de communicatie vlot verloopt. Daarnaast moeten sowieso meldingen van verdachte situaties serieus worden genomen.


Een belangrijk aspect van het 2e genoemde punt is dat voetgangers over het trottoir moeten kunnen lopen, zonder dat auto’s op trottoirs (zelfs dubbel!) geparkeerd staan terwijl de daarvoor aangelegde parkeerplaatsen leeg zijn. Daarom zal de politie ook eindelijk eens moeten gaan handhaven, hetgeen ze al jaren roepen maar tot nu toe om welke reden dan ook niet hebben gerealiseerd.


Ook zal er gehandhaafd moeten gaan worden op maximum snelheden binnen de woonwijken, omdat regelmatig gevaarlijke situaties ontstaan omdat automobilisten regelmatig denken dat ze 50 km/u mogen rijden in de 30km gebieden binnen de woonwijken. In het verleden is een korte periode radarapparatuur met borden geïnstalleerd waarop automobilisten hun eigen snelheid konden zien, er bleek dat er regelmatig auto’s de borden totaal negeerden, en uiteindelijk is er (weer) niets aan handhaving gedaan. Wij zijn van mening dat de woonwijken alleen dan veilig kunnen blijven als verkeershufterig gedrag tot consequenties leidt.


Verder zijn op bepaalde plaatsen problemen met hangjongeren. Naast krachtig optreden door de politie ook contact houden met deze jongeren en faciliteren van zaken die de jeugd aanspreekt zonder dat dit overlast voor andere inhoudt.


Verder is het van belang dat er voor jongeren wat meer mogelijkheden worden geboden op daarvoor geschikte plaatsen mekaar te ontmoeten, hiervoor zal de gemeente wat moeten investeren.


Oplossingen:
• Politieposten dienen voldoende bezet te zijn.
• Communicatie met meldkamer moet worden verbeterd (op z’n minst voor de deelnemers aan het Waaks project).
• Meer camera’s bij wijk in- en uitgangen t.b.v. registratie kentekens, en voldoende bemensing om de beelden te observeren.
• Politie moet gaan handhaven op zware snelheidsovertredingen, ook (vooral) in 30km gebieden.
• Politie moet eindelijk eens gaan handhaven op het parkeren op trottoirs.
• Krachtig optreden tegen crimineel gedrag van “straatterroristen”.