veiligheid

De PVV vindt dat het veiligheidsgevoel bij de inwoners van Stichtse Vecht, ondanks de nodige initiatieven, nog steeds niet optimaal is. Met name in Maarssenbroek en Breukelen zijn de laatste jaren veel incidenten geweest die hier mede de oorzaak van zijn. Aansluiting zoeken van de gemeente bij “Meld Misdaad Anoniem” en het tijdelijk plaatsen van camera’s in Breukelen hebben wel bijgedragen maar er moet meer gebeuren.

Met andere woorden, de problemen met hangjongeren zijn er nog steeds. Het belangrijkst blijft in onze optiek een krachtig optreden bij overtredingen en dus ook hard straffen en die straf ook daadwerkelijk uitvoeren. Meldingen van inwoners dienen dan ook direct opgepakt te woorden en zij moeten dan ook te woord te worden gestaan door een “echte” telefoniste (M/V) die ook heeft voor de problemen en dus niet één of ander bandje te horen krijgen. Daarnaast moet permanente camerabewaking mogelijk zijn bij alle “probleem” gebieden in Stichtse Vecht,

Verder is het van belang dat er voor jongeren wat meer mogelijkheden worden geboden op daarvoor geschikte plaatsen mekaar te ontmoeten, hiervoor zal de gemeente wat moeten investeren.

Bij de handhaving dienen de handhavers, politie en BOA’s, gezag en onpartijdigheid uit te stralen. Dit gebeurt niet indien vrouwelijke agenten en/of BOA een hoofdoek dragen. De PVV vindt dan ook dat het college van Stichtse Vecht nimmer medewerking mag verlenen om het dragen van een hoofddoek mogelijk te maken.

Op diverse plaatsen vindt de discussie plaats of BOA’s enige vorm van bewapening zouden moeten krijgen om zich in netelige situatie te verdedigen. De PVV is van mening dat dit mogelijk moet zijn ook om het noodzakelijke gezag te kunnen uitstralen.

Handhavend dient er op getreden te worden tegen iedere vorm van grensoverschrijdend gedrag. Dus ook bij o.a. verkeersovertredingen, vernielingen, huiselijk geweld en bij het dumpen van afval in de openbare ruimte

Welke oplossingen heeft de PVV?

  • Permanente camerabewaking daar waar nodig.
  • Direct en adequaat oppakken van meldingen.
  • Enige vorm van bewapening voor BOA’s.
  • Geen hoofddoeken voor politie en BOA’s.
  • Aanpakken van alle soorten overtredingen.