Bestuurlijke vernieuwing en referendum

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 riepen de gevestigde partijen om het hardst dat het allemaal anders moest. Uiteraard op één ding na, De PVV werd van bestuurlijke deelname uitgesloten; maar voor het overige zou alles anders gaan worden. Waar dit toe geleid heeft eenieder de afgelopen jaren kunnen constateren. Net als in de perioden daarvoor was het een komen en gaan van wethouders en partijen. Stichtse Vecht had zelfs een landelijke primeur door een middels een door de eigen coalitiepartijen ingediende motie van wantrouwen, een éénmaal afgezette wethouder weer te gaan benoemen. Het besef dat het beter was geweest om eerst nieuwe verkiezingen af te wachten, ontbrak volledig.

Ook in de huidige periode zijn er 10 -tallen overleggen “achter gesloten deuren” geweest. Iedere openbaarheid ontbrak. De PVV is hier geen voorstander van en is en blijft van mening dat, behoudens een enkele uitzondering, ieder overleg in de openbaarheid dient plaats te vinden. De enige uitzondering is wat de PVV betreft die overleggen die gaan over de benoeming van functionarissen.

Ook voor de nieuwe periode hoor je, wellicht in navolging van de landelijke politieke partijen, dat het anders moet. Er zijn zelfs, onder externe begeleiding, sessies geweest waar dit onderwerp op de agenda stond. De PVV heeft niet aan deze sessies meegedaan vanwege het simpele feit dat we niets hebben aan mooie “lege” woorden. De inwoners van Stichtse Vecht verwachten daadkracht en geen college die besluiten er door heen jast alleen maar vanwege het feit dat de collegepartijen getalsmatig een meerderheid hebben. Begrip oor het standpunt van de oppositie partijen ontbreekt ten ene malen.

Al eerder is betoogd dat voor de PVV bestuurlijke vernieuwing niet inhoudt dat partijen op voorhand worden uitgesloten en dan wel gaan roeptoeten dat de PVV geen verantwoordelijkheid wenst te dragen. Maar de belangrijkste vorm van bestuurlijke vernieuwing is voor de PVV het eindelijk mogelijk maken van een referendum. Een voorstel hieromtrent zal zoals gezegd vlak na de verkiezingen worden ingediend.

Daarnaast hebben de gevestigde (zowel landelijk als lokaal) partijen sinds de fusie van de voormalige gemeenten Maarssen, Breukelen en Loenen tot Stichtse Vecht, meerdere keren te kans gehad om er “iets” van te maken. Het resultaat is op zijn zachts gezegd niet geweldig. En dan heb ik het niet over het gebrekkig functioneren van de Bestuurlijke organisatie waardoor burgers vaak lang moeten wachten wanneer ze de gevraagde dienstverlening eindelijk krijgen. De PVV pleit dan ook voor een “Zaken college”. Met een Zaken College kunnen dan wethouders benoemd worden die hun sporen meer dan verdiend hebben en die kunnen doen wat echt nodig is zonder rekening te hoeven houden met eventuele gevoeligheden van partijen.

Welke oplossingen heeft de PVV?

  • Mogelijkheid bieden voor het houden van een referendum.
  • Geen uitsluiting van welke partij dan ook.
  • Onderzoeken mogelijkheid van Zaken College.
  • Geen vergaderingen achter gesloten deuren maar in de volle openbaarheid.
  • Invoeren burgerpanel.