Veiligheid in breder perspectief

Ook de Partij voor de Vrijheid heeft binnen de gemeente Stichtse Vecht de veiligheid hoog op de agenda staan. Maar waar andere partijen vaak afhaken vanwege een beperkte zichtveld, kijkt PVV toch verder. Want de gemeente Stichtse Vecht is door het samenvoegen van diverse gemeenten en kernen ineens veranderd in een langwerpige gemeente waarvan de ligging lang een vijftal belangrijke verkeerswegen is komen te liggen.

Dit zijn:
• A2. Een van de belangrijkste en druk bereden verkeersaders van Nederland.
• N230, de Zuilense Ring en de aansluit op de eerder genoemde A2.
• Spoorlijn Utrecht-Amsterdam. Recentelijk verbreed naar 4 sporen om het reizen met openbaar vervoer sneller en aantrekkelijker te maken.
• Amsterdams-Rijnkanaal. Ook dit kanaal is een van de drukst bevaarbare waterwegen binnen Nederland.
• Schiphol. Hoewel qua afstand redelijk ver weg, heeft Schiphol toch invloed op de welzijn van burgers binnen Stichtse Vecht vanwege de aanvliegroutes van en naar Schiphol.


Als we naar de toekomst kijken zien we een toename van zowel auto-, trein- en vliegverkeer. Dit heeft gevolgen voor de gemeente Stichtse Vecht. Immers, recentelijk is de A2 verbreed naar 2x vijf rijbanen, is de spoorlijn verbreed naar 4 sporen, zijn er plannen voor het verbeteren van de Zuilense ring, zijn er vergaande plannen voor het verbreden van het Amsterdams-Rijnkanaal, en hoewel het aantal vliegbewegingen aan
bepaalde banden ligt, worden vliegtuigen groter en krijgen omliggende vliegvelden als Lelystad, Rotterdam en Twente meer mogelijkheden voor meer vliegbewegingen.
Maar PVV kijkt ook naar de gevolgen. Een onderzoek heeft uitgewezen dat de tunnels van de A2 200 keer per maand gesloten zijn vanwege calamiteiten. Dat kan komen door autopech, maar ook door grootschalige verkeersongelukken, al dan niet met vrachtwagens met gevaarlijke stoffen. De Zuilense Ring wordt sterk verbeterd aan de Utrechtse noordzijde, maar dat heeft zeker invloed op de aansluitingen van de A2. En wat als deze ring doorgetrokken wordt naar de A12? Daarnaast is er ook een toename van industriële activiteiten, want de “overzijde” van de A2 wordt aardig volgebouwd met bedrijven die zich gaan vestigen.


Het Amsterdams-Rijnkanaal wordt verbeterd door de bruggen te verhogen, zodat deze ook beter bevaarbaar is voor grotere schepen. Ook zal het ARK worden verbreed, en de bocht bij Utrecht worden verlegd, zodat men ook kan varen met meerdere duwbakken. Dagelijks passeren 125 schepen met gevaarlijke stoffen. En kort geleden zijn twee schepen bij Breukelen op elkaar gebotst.

Het aantal sporen is inmiddels verdubbeld, maar de bedoeling is ook het aantal treinstellen toe te laten nemen door o.a. meer treinen te laten rijden. Dus dichter op elkaar. En inmiddels worden er ook proeven genomen om treinen te laten rijden zonder machinist. En deze proeven zijn al geslaagd. De toekomst zal uitwijzen of het beroep van machinist een uitstervend vak wordt. En ook het vliegverkeer ondergaat de nodige groei. Door de uitbreiding van Lelystad zal dit alleen maar toenemen. Ook voor de risico’s is hierbij van belang:


Oplossingen
• Zorgdragen voor meldingsplicht van alle transport van gevaarlijke stoffen (o.a. via VNG).
• Integratie van verkeerstromen met de groei van de woonkernen.
• Out-of-the box denken gericht op de toekomst.
• Denken op lange i.p.v. korte termijn.
• Structurele oplossingen i.p.v. snelle projectontwikkelaars.
• Anticiperen op plannen van landelijke en provinciale overheden.