Windmolens en Biomassacentrales

 

In oktober 2021 heeft de gemeenteraad van Stichtse Vecht ingestemd met de Regionale Energie Strategie, kortweg RES 1.0 genoemd. Concreet houdt dit in dat u de komende jaren geconfronteerd wordt met zinloze maatregelen om de CO2 uitstoot te minderen. Zelfs is het mogelijk dat er een biomassa centrale komt die meer CO2 uitstoot dan dat het CO2 bespaart.

En dan kan het college wel aangeven dat er geen subsidiemolens in Stichtse Vecht worden geplaatst maar we weten allemaal hoe hard deze toezeggingen zijn dus de inwoner hoeven niet verbaasd te zijn als ze op een goede dag geconfronteerd worden met de aanleg van een dergelijke subsidiemolen. En het college reageert halfslachtig op buurtgemeenten die subsidiemolens willen plaatsen.

Stichtse Vecht heeft zich gecommitteerd dat ze 0,1 Terra Watt aan zogenaamd duurzaam opgewekte energie uit het bod van de RES 1.0 van 1,8 Terra Watt, voor haar rekening gaat nemen. Om dit middels zonneweides te realiseren zal ongeveer 5 % van het grondgebied van Stichtse Vecht opgeofferd moeten worden aan deze akkers die de flora en fauna vernietigen. En dit los van het feit dat Tennet heeft aangegeven dat het nog jaren zal gaan duren tot ze in staat zijn om alle zogenaamd duurzaam opgewekte energie af te gaan nemen. Er zijn zelfs al geluiden dat Tennet heeft aangegeven dat gedurende de hele volgende raadsperiode de capaciteit van het net onvoldoende is.

En dan vergeten we nog maar het feit dat als naar de totale footprint van subsidiemolens en zonneweides wordt gekeken dit helemaal niet zo gunstig uitpakt, dit nog los van het feit dat heel veel kinderarbeid nodig is om te komen tot de noodzakelijke batterijen. Maar dat hoor je buiten de PVV niemand over.

En als gedacht wordt dat het hier bij blijft dan is dat helaas niet het geval. Voor 2030 moeten ook in Stichtse Vecht wijken compleet van het gas af. In Duitsland krijg je als aannemer geen bouwvergunning als je geen aansluiting voor het gas aanbrengt, maar ook in Stichtse Vecht weten het weer beter. Wij vinden dat we de inwoners vrij moeten laten om zelf te bepalen waar ze die ruim € 40.000, -, zijnde de kosten om een gemiddelde woning van het gas te halen, aan willen besteden. De PVV vindt dus niet dat de overheid, dus ook Stichtse Vecht, dit mag gaan bepalen.

En de oplossing is zo voor de hand liggend. Een aantal kerncentrales in Nederland erbij en de verlangde CO2 reductie is zo binnen. Maar ook dit mag niet van de partijen die verantwoordelijk waren voor het klimaatakkoord. Laat staan dat ze de burger om hun mening hebben gevraagd. En zeker als naar verwachting de komende decennia torium centrales mogelijk zijn, dan is er ook geen kernafval meer. Een breed aangenomen motie van de PVV door de gemeenteraad van Stichtse Vecht om te komen tot een onderzoek naar kerncentrales is door het college van Stichtse Vecht terzijde gelegd. Hoe kan anders verklaard worden dat in de bijlage van de RES 1.0 deze motie niet is opgenomen bij de lijst van aangenomen moties en amendementen door raden van gemeentes behorende bij U16.

Als één van de weinige partijen in de gemeenteraad heeft de PVV de afgelopen 4 jaar strijd geleverd tegen de RES en de mogelijke plaatsing van windmolens en de zekere plaatsing van zonneweides en hebben wij de belangen van omwonenden verdedigd. Alleen hopen we in Stichtse vecht de komende jaren wel meer medestanders in de gemeenteraad te vinden. En dan niet alleen voor de verkiezingen, met mooie praatjes naar de bewoners, maar ook na de verkiezingen.

Problemen:

  • Niet of nauwelijks beperking CO2 uitstoot gedurende de hele levenscyclus van subsidiemolen en zonneweide.
  • Landschapsvernietiging door plaatsing zonneweides.
  • Bedreiging voor natuur en fauna, talloze dode vogels per molen, elk jaar weer.
  • Verstoorde nachtrust, gezondheidsschade omwonenden door subsidiemolens.
  • Overlast door laag frequent geluid door subsidiemolens.
  • Groot beslag op grondstoffen terwijl levensduur molen beperkt is.
  • Energierekening wordt onbetaalbaar.

Oplossingen:

  • Geen windmolens in Stichtse Vecht; nu niet en in de toekomst niet.
  • Uitvoering geven aan de motie naar onderzoek van de mogelijkheden van een kerncentrale.
  • Geen grootschalige zonneweides.