Windmolens en Biomassacentrales

Het kabinet sloot met allerlei belanghebbenden, behalve de consument die de rekening gepresenteerd krijgt, een energieakkoord. Dit akkoord zal desastreus uitpakken voor de Nederlandse economie en de werkgelegenheid. Elk huishouden, dus ook in Stichtse Vecht, zal uiteindelijk tot ca. € 1.000 per jaar meer kwijt zijn aan energiekosten. Het zal het MKB een zeer zware slag toebrengen.

Door het CO2-emissehandelsysteem worden de CO2 uitstootrechten door andere Europese landen opgekocht als deze in ons land niet worden gebruikt. Er is dan ook in het geheel geen sprake van verminderde uitstoot. Gemeente die zichzelf duurzaam of CO2-neutraal noemen leven in een sprookjeswereld. Een ongelooflijke papieren werkelijkheid.

Wetenschappers berekenden dat windmolens niet of nauwelijks bijdragen aan een verminderde CO2-uitstoot omdat gascentrales de constante schommelingen van de wind moeten opvangen en dus meer CO2 uitstoten. Het is nog steeds onduidelijk welke invloed CO2 nu daadwerkelijk heeft op het klimaat. Meer en meer wetenschappers denken dat die invloed wel eens heel beperkt kan zijn. Verder is het goed om te weten dat Nederland slechts 0,35 % van de wereldwijde CO2 uitstoot voor haar rekening neemt.

Maar intussen gaan het kabinet en gemeentes in de provincie Utrecht door met het plaatsen van deze overlastmolens. Het wachten is dat ook Stichtse Vecht ze wil gaan plaatsen. Bewoners van Houten hebben er al jaren ervaring mee; ze liggen 's-nachts wakker en brengen hun kinderen naar opa en oma omdat zij daar wel kunnen slapen en melden mensen zich bij hun werkgever ziek vanwege slapeloosheid. Woningen in de buurt van windmolens worden minder waard (bron o.a.: CPB) en ons mooie Utrechtse landschap wordt verziekt. Dit zal in Stichtse Vecht niet anders zijn.

Onlangs verscheen een artikel in de pers dat er plannen zijn om ook in Stichtse Vecht een gigantische open haard (biomassa centrale) te gaan plaatsen. Biomassa is smeriger dan kolen maar in onze buurgemeente komt de grootste open haard van de provincie Utrecht. Zelfs milieuorganisaties komen tot deze conclusie. En de exploitant weigert tot op heden om openheid van zaken te geven waar al het hout vandaan gaat komen en hoeveel vrachtbewegingen er nodig zijn om als dat hout bij deze open haard af te leveren.

Als enige partij in Provinciale Staten heeft de PVV de afgelopen 6 jaar strijd geleverd tegen windmolens en de komst van biomassa centrales en hebben wij de belangen van omwonenden verdedigd. Dit gaan we ook in Stichtse Vecht doen; alleen hopen we in Stichtse vecht wel medestanders in de gemeenteraad te vinden. En dan niet alleen voor de verkiezingen, met mooie praatjes naar de bewoners, maar ook na de verkiezingen.

Problemen:

 • Niet of nauwelijks beperking CO2 uitstoot.
 • Landschapsvernietiging.
 • Bedreiging voor natuur en fauna, talloze dode vogels per molen, elk jaar weer.
 • Geluidsoverlast.
 • Woningwaardedaling.
 • Verstoorde nachtrust, gezondheidsschade omwonenden.
 • Overlast door laag frequent geluid.
 • Groot beslag op grondstoffen terwijl levensduur molen beperkt is.
 • Windmolens draaien op subsidie.
 • Energierekening wordt onbetaalbaar.
 • Nederlands aandeel in wereldwijde CO2 uitstoot slechts 0,35 %.
 • Extra vrachtbewegingen (geluids- en CO2 uitstoot) bij komst biomassa centrale.

Oplossingen:

 • Geen windmolens in Stichtse Vecht.
 • Geen biogasinstallaties in de buurt van woningen, zoals in Bunschoten Spakenburg.
 • Geen grootschalige zonneakkers.